mebloform logo

Menü
 

Cel gromadzenia danych
Udostępnione przez Państwa dane osobowe wykorzystujemy zasadniczo w celu odpowiedzi na Państwa zapytania, opracowania Państwa zamówień lub zapewnienia Państwu dostępu do określonych informacji lub ofert. W celu podtrzymania kontaktu z klientami może okazać się ponadto konieczne,

• gromadzenie, przetwarzanie lub przekazanie Państwa danych osobowych naszym oddziałom w celu umożliwienia trafniejszego reagowania na Państwa życzenia lub optymalizacji naszych produktów lub usług; lub

• wykorzystanie przez nas (lub osoby trzecie na nasze zlecenie) danych osobowych w celu informowania Państwa o ofertach firmy hagenauer korzystnych z perspektywy prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej lub przeprowadzenia ankiet internetowych, które mają służyć lepszej realizacji zadań i wymagań klientów.

Oczywiście uszanujemy Państwa decyzję o nieprzekazywaniu nam swoich danych osobowych do celów wspierania relacji z klientem (w szczególności do celów marketingu bezpośredniego lub badania rynku). Nie będziemy sprzedawać Państwa danych osobowych osobom trzecim ani w inny sposób wprowadzać ich na rynek.


Zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie danych
hagenauer będzie gromadził, przetwarzał i wykorzystywał udostępnione przez Państwa online dane osobowe, wyłącznie do celów, o których zostali Państwo poinformowani, chyba że gromadzenie, przetwarzanie lub wykorzystanie

• odbywa się w innym celu, który związany jest bezpośrednio z pierwotnym celem gromadzenia danych osobowych,

• jest niezbędne w celu przygotowania, ugzodnienia i realizacji umowy z Państwem,

• wynika z nałożonego przez prawo obowiązku lub zarządzenia wydanego przez organy administracyjne lub sąd,

• jest niezbędne do uzasadnienia lub ochrony roszczeń prawnych wzgl. odparcia pozwu,

• służy udaremnieniu nadużyć lub inych niezgodnych z prawem działań, np. planowanych ataków na systemy firmy hagenauer w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych

Dane komunikacyjne i dane związane z użytkowaniem strony
Jeżeli korzystają Państwo z naszej witryny internetowej za pośrednictwem usług telekomunikacyjnych, aplikacje techniczne generują automatycznie dane komunikacyjne (np. adres protokołu internetowego) wzgl. dane związane z użytkowaniem strony (np. dane o rozpoczęciu i czasie trwania użytkowania jak również na temat usług telekomunikacyjnych, z jakich Państwo korzystają).Mogą one stanowić ewentualne źródło informacji na temat danych osobowych. W zakresie, w jakim gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie Państwa danych komunikacyjnych wzgl. danych związanych z użytkowaniem strony jest bezwzględnie konieczne, podlega ono przepisom ustawowym o ochrony danych.


Automatycznie zapisywane dane nieosobowe
Podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie zapisywane są niekiedy automatycznie (a więc nie w ramach rejestracji) informacje, które nie są przyporządkowane do określonej osoby (np. używana przeglądarka i system operacyjny; nazwa domeny strony, z której Państwo weszli na naszą stronę; liczba odwiedzin; średni czas odwiedzin na stronie; wywołane witryny). Wspólnie z naszymi międzynarodowymi spółkami zależnymi wykorzystujemy te informacje w celu oceny atrakcyjności naszej strony internetowej i ulepszenia jej wydajności i treści.

„Ciasteczka” – informacje & użytkowanie Google Analytics
Jeśli odwiedzają Państwo jedną z naszych stron internetowych, może się zdarzyć, że na Państwa komputerze zostaną umieszczone przez nas informacje w postaci ciasteczek w celu automatycznego rozpoznania Państwa komputera podczas następnej wizyty na naszej stronie. Ciasteczka umożliwiają nam np. dostosowanie naszej trony internetowej do Państwa preferencji lub zapisanie hasła, aby nie trzeba było go wpisywać przy każdej wizycie. Jeśli Państwo nie życzą sobie, abyśmy rozpoznawali Państwa komputer, mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie ciasteczek na Państwa twardym dysku ustawiając przeglądarkę internetową tak, aby usuwała je z twardego dysku, blokowała lub ostrzegała przed ich zapisaniem.

Firma mebloform korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”), aby monitorować atrakcyjność naszej strony a poprzez to udostępniać Państwu wyłącznie istotne treści.
Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania z tej strony internetowej są z reguły przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W przypadku włączenia funkcji anonimizacji adresu IP na stronie internetowej adres IP użytkownika z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, które podpisało porozumienie o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zostanie uprzednio skrócony. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP przekazywany jest na serwer firmy Google w USA, a następnie tam skracany. Na zlecenie administratora niniejszej strony internetowej firma Google wykorzysta te informacje w celu wykonania analizy użytkowania strony internetowej, stworzenia raportu aktywności użytkowników na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej oraz internetu na rzecz administratora. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest powiązany z innymi danymi gromadzonymi przez firmę Google. W ustawieniach swojej przeglądarki mogą Państwo wyłączyć możliwość zapisywania ciasteczek; jednak w takim przypadku nie będą mogli Państwo korzystać ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej w pełnym zakresie. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić gromadzenie przez firmę Google danych (wraz z adresem IP) generowanych przez ciasteczka, dotyczących Państwa użytkowania strony internetowej oraz przetwarzanie tych danych przez firmę Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod linkiem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


Dzieci
Dane osobowe dzieci nie będą gromadzone przez firmę hagenauer świadomie bez wyraźnego wskazania na fakt, iż dane takie powinny być udostępniane wyłącznie za zgodą rodziców, o ile przepisy obowiązującego prawa tego wymagają. Wykorzystanie lub przekazanie przez nas danych osobowych dzieci ma miejsce w przepisowym zakresie zasadniczo wyłącznie w celu uzyskania wymaganej ustawowo zgody rodziców lub ochrony dzieci. W stosunku do pojęcia "dziecko/dzieci" stostuje się tutaj obowiązujące krajowe przepisy ustawowe oraz zwyczaje kulturowe.


Bezpieczeństwo
hagenauer podejmie wszelkie działania techniczne i organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych przed niezamierzonym lub niezgodnym z prawem ich usunięciem, modyfikacją lub utratą oraz przed nieuprawnionym przekazaniem lub dostępem do nich.

Linki do innych stron
Strony firmy hagenauer zawierają linki do innych witryn internetowych. hagenauer nie odpowiada za politykę ochrony danych i treści tych witryn.

Pytania i uwagi
hagenauer będzie reagował na wszelkie stosowne zapytania dotyczące wglądu do danych osobowych i ewentualnych aktualizacji, uzupełnienia lub usunięcia takich danych. W związku z ciągłym rozwojem sieci internetowej zobowiązujemy się również dostosowywać na bieżąco naszą politykę ochrony danych do tego rozwoju. Jej zmiany będą odpowiednio wcześnie publikowane w ramach naszej witryny. Dlatego też zaleca się regularne odwiedzanie tej strony w celu uzyskania informacji na temat aktualnej polityki ochrony danych.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z [ Polityką prywatności ]. Korzystając ze strony wyażasz na to zgodę [ OK ].